W naszym kraju broń można zakupić tylko w specjalnym sklepie oraz po wcześniejszym okazaniu zezwolenia. Oczywiście każdy taki zakup jest ściśle kontrolowany, a więc każdy pistolet czy karabin posiada numer seryjny, który pozwala określić właściciela. Z kolei kiedy posiadamy broń to do nas należy troska o jej bezpieczne przechowywanie. Nie możemy także na własną rękę sprzedać jej czy poddać utylizacji. Każde takie posunięcie musi być zgłoszone, abyśmy nie zostali posądzeni o handel bronią, co w naszym kraju jest ścigane przez prawo. Ma to zapewnić ochronę wszystkim obywatelom przed zamachem terrorystycznym.

Gdzie zakupić broń w Polsce?

Jak zostało wspomniane broń dostępna jest jedynie u dystrybutorów, którzy posiadają specjalne certyfikaty. Jednym z takich dostawców jest firma Vismag, której ofertę można przejrzeć pod adresem https://www.vismag.pl/. Oprócz sprzedaży broni i amunicji Vismag zajmuje się także różnego rodzaju szkoleniami. Jako dystrybutor bierze udział także w różnego rodzaju przetargach państwowych. Ich przebieg nie jest w całości podawany do wiadomości publicznej, jednak sam fakt pozwala nam określić, że Vismag jest firmą godną zaufania.

Gdzie można używać broni?

Każda broń musi być przechowywana w bezpiecznym miejscu oraz nie może być transportowana przez osobę cywilną bez odpowiednich zabezpieczeń. Oczywiście pracownik służb mundurowych podczas służby ma prawo mieć przy sobie np. pistolet. Natomiast kiedy czas pracy się skończy również nie może chodzić z bronią przy sobie, a szczególnie nie może być ona wyeksponowana. Nie można także wnosić broni do budynków użyteczności publicznej (banki, urzędy, itp.). Z kolei odpowiednimi miejscami, gdzie można jej używać są specjalnie przygotowane strzelnice oraz poligony.

Czy można zakupić broń bez zezwolenia?

Oczywiście istnieje taka możliwość. Mowa tutaj o broni, która nie używa tzw. amunicji ostrej. Są to np. wiatrówki. Tego typu bronie można używać na prywatnych posesjach czy innych terenach, po uzyskaniu zgody właściciela. Zgoda ta może być wyrażona ustnie. Trzeba jedynie pamiętać, aby w żaden sposób nie stwarzać zagrożenia dla innych osób i zwierząt.